Adviespool helpt bij natuurinclusieve landbouw

 

18-06-2021

Natuer mei de Mienskip is één van de aanjagers van de Landbouw Adviespool (LAP) die begin dit jaar is opgestart. Bij dit initiatief van de provinsje Fryslân en het Living Lab Fryslân kunnen boeren met vragen over natuurinclusieve, duurzame landbouw terecht.

De LAP is een nog steeds groeiende pool met nu 20-25 adviseurs op diverse thema’s die onafhankelijk advies op maat geven aan Friese akkerbouwers en melkveehouders. Hiermee wordt de boer geholpen in de ontwikkeling naar een vorm van natuurinclusieve landbouw. De kennis die in deze adviestrajecten wordt opgedaan wordt via de website van de LAP gedeeld zodat ook andere boeren profijt hebben van stappen die al door collega’s gemaakt zijn.
De LAP start met eenmalige, individuele adviestrajecten. En mochten er meerdere vergelijkbare vragen, dan zijn er mogelijkheden voor het opstarten van een cursus of studiegroep.

Advieskosten (deels) vergoed
De advieskosten van deze individuele trajecten worden geheel / gedeeltelijk vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van de omvang van de vraag. Daarin wordt, net als met het koppelen aan een adviseur, na een intakegesprek, maatwerk geleverd. Voor. de start van het traject of beantwoording van de vraag, hoort de boer vanzelfsprekend welke (meer-)kosten eventueel voor hemzelf zijn. Er wordt zo transparant mogelijk gewerkt. Ook de vragen die nu via de lijnen Tools/Tsjoch op! van NmdM binnenkomen, kunnen gesteld worden aan de LAP. Het realiseren van natuur zou daarbij een vraag kunnen zijn. NmdM en LAP kijken in hoeverre NmdM daarin dan nog met hun kennis bij kan dragen aan de kennis in de pool van de LAP.
Voor boeren: Stel uw vraag aan de LAP en help zo uzelf vooruit en ook andere boeren die met dezelfde soort problematiek te maken hebben! De LAP doet namelijk (anoniem) actief aan verdere kennisdeling binnen de sector. Meer informatie en de contactgegevens vindt u op www.lap.frl