“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”

“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”

“Mooi om te zien dat we samen doelen kunnen behalen”   Boswachter Arno Paulus en melkveehouder Harmen Hietkamp vertellen samen over de natuurontwikkeling in de Zwager Mieden een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De...
“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”

“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”

“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”   Sander Binsma is melkveehouder in Oudeschoot. Samen met Sies Siebenga heeft hij 130 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het bedrijf is 94 hectare groot. Het grootste deel daarvan ligt rondom de boerderij....
Klaas Oevering: Natuurgrond mooi inpasbaar in bedrijf

Klaas Oevering: Natuurgrond mooi inpasbaar in bedrijf

Klaas Oevering: Natuurgrond mooi inpasbaar in bedrijf   Klaas Oevering pacht kruidenrijk grasland van It Fryske Gea. Hij melkt 92 melkkoeien en heeft 45 stuks jongvee in Idzega. Klaas heeft 64 hectare grond in eigendom en pacht 11 hectare natuurgrond. In 2016...