“De betrokkenen kunnen echt heel trots zijn op Natuer mei de Mienskip. En terecht, want deze challenge is uniek voor Fryslân en voor heel Nederland.“

Frank Speel is landelijk programmamanager Democratie in Actie, het vernieuwingsprogramma voor de democratie van het Rijk en andere overheden. Dit programma ondersteunt allerlei vernieuwingstrajecten in Nederland, waaronder “Natuer mei de Mienskip” (NmdM).

“Toen ik bij een presentatie over NmdM in Leeuwarden was, ontdekte ik het bijzondere van dit traject. En dan gaat het met name om drie zaken. Van het begin af aan is er ambitie en durf om het provinciale natuurbeleid anders te gaan aanpakken. Dat gebeurt nu van onderop, en dat lukt goed. Uniek is ook dat 11 overheden en maatschappelijke organisaties hierbij samen werken en de ambitie hebben om dit voor lange tijd te blijven doen. In de derde plaats is de omvang van deze challenge heel groot. Het gaat immers om het provinciale natuurbeleid. Daarmee is NmdM een challenge van de buiten-categorie en zo’n traject is uniek voor het hele land.”

Bij Natuer mei de Mienskip gaat het om een vernieuwende werkwijze op provinciale schaal, waarbij landbouworganisaties, grondeigenaren en natuurorganisaties samenwerken. “Daarvan kan de rest van Nederland leren”,  aldus Speel. “Het is voor ons dan ook erg interessant om NmdM te blijven volgen.” Democratie in Actie ondersteunt NmdM samen met het landelijk Netwerk Right to Challenge.