Gedeputeerde Hoogland reageert op aanbod NmdM

 

2-2-2022

Afgelopen december deed Natuer mei de Mienskip een aanbod aan de provincie om met 1.500 hectare aan de slag te gaan. Gedeputeerde Douwe Hoogland heeft gereageerd op het aanbod in een filmpje van de Provincie. 

Het college stelt aan Provinciale Staten voor om het aanbod in principe aan te nemen en om geld uit het Natuurpact beschikbaar te stellen zodat NmdM in 2022 door kan gaan. Wel stelt het college voor om NmdM om een nadere uitwerking van een aantal onderdelen te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitwerken van de verbeterpunten die NmdM graag zou zien in de provinciale werkwijze, zoals het beschikbaar stellen van meer ruilgrond, meer middelen voor de verbetering van de landbouwstructuur en de mogelijkheid voor het verschuiven van budgetten tussen de verschillende prioriteiten van het Natuurnetwerk.
Provinciale Staten besluiten op 23 maart over het nieuwe aanbod. In het najaar van 2022 ligt de herziene financiële planning voor het Natuurnetwerk bij PS voor. De uitgewerkte punten worden daar ook in meegenomen.

Het volledige filmpje lees je op de facebookpagina van de provincie. Het complete nieuwsbericht lees je op de website.