Jacob Heitman nieuwe programmamanager Natuer mei de Mienskip

19 juli 2022

Per 1 september gaat Jacob Heitman aan de slag als Programmamanager Natuer mei de Mienskip. Hij volgt daarmee Johan Grijpstra op. Het initiatief is in een andere fase beland, om stappen te zetten in de doorontwikkeling van de samenwerking, organisatie en het realiseren van de beoogde doelen.

Jacob Heitman is 52 jaar en geboren en getogen in Franeker. Hij is opgegroeid in een ondernemersgezin/tuindersfamilie. “Ik ben grootgebracht in het groen en met de Friese natuur en cultuur als het eieren zoeken, vissen, polsstokspringen en kaatsen.”

Gestart bij ingenieursbureaus, daarna zelfstandig ondernemer
Jacob studeerde Tuin & Landschapsinrichting aan Larenstein in Velp. Na zijn studie werkte hij 12 jaar bij een aantal ingenieursbureaus. In deze periode deed hij veel ervaring op met de realisatie van de NNN (die toen nog werd aangeduid als EHS) in Friesland, Groningen en Drenthe en was hij actief in ruilverkaveling en herinrichting in het noorden van het land. In deze periode stond hij aan het roer voor het maken van plannen en de begeleiding van de uitvoering. Dit vanuit een integrale bril bekeken, gericht op de realisatie van doelen voor de natuur, landbouw, water en recreatie.
In 2008 startte Jacob als zelfstandige ondernemer in het landelijk gebied. Hij werkte als projectleider, gebiedsregisseur, programmamanager en directeur van een Gebiedscoöperatie. “De rode draad in mijn periode als zelfstandige is de coöperatieve gedachte. Het zoeken naar samenwerking via verschillende eigentijdse vormen. Ik ontdekte dat ik een generalist ben en graag bezig ben met strategieën, maar ik wil wel binding houden met de praktijk en het beoogde resultaat voor ogen houden.”

De kracht van bottum-up werken
Jacob gelooft sterk in de kracht van bottom-up werken, het werken vanuit de menselijke maat en vanuit vertrouwen. “Ik ben geïnteresseerd in verschillende perspectieven. Een verschil van mening vind ik interessant. Ik ga dan graag het gesprek aan, om te onderzoeken wat de gemeenschappelijke belangen zijn en hoe we van daaruit stappen kunnen zetten in het realiseren van de doelen.”

Met elkaar voor een groen Fryslân
Jacob ziet er naar uit om per 1 september aan de slag te gaan bij Natuer mei de Mienskip. “Het bottop-up werken, de gebiedsgerichte aanpak en de samenwerking tussen natuur en landbouw, dat is wat mij zo aanspreekt in het initiatief Natuer mei de Mienskip. Met elkaar gaan voor een groen Fryslân waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Gezien de huidige roerige tijden zal dat niet altijd even gemakkelijk gaan. Maar ik geloof en ik weet uit ervaring dat in verbinding en in gesprek met elkaar en met respect voor elkaars belang, behoefte en rol we stappen kunnen zetten. Ik zie er dan ook naar uit om de komende jaren met elkaar de schouders eronder te zetten.”