Projectleider Johan Grijpstra: “Er is veel energie en de wil om er een succes van te maken bij alle organisaties”

Binnen Natuer mei de Mienksip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor.

De programmamanager is Johan Grijpstra. Hij werkt sinds 2006 bij de provincie. Sinds 2012 als projectleider en programmamanager. Hij werkte onder aan de Natura 2000-beheerplannen, het Programma IJsselmeer, de Veenweidevisie en de Omgevingsvisie. Daarin zocht en organiseerde hij altijd de samenwerking.

Naar de functie van programmamanager (hij omschrijft die functie zelf als ‘het gaat om mensen in het veld. Ik help alleen een beetje’) heeft hij gesolliciteerd omdat dat ook een samenwerkingsverband is en de samenwerking met de Mienskip gezocht wordt. “Ik denk dat je voor natuurontwikkeling vaak de samenwerking van natuur en landbouw nodig hebt. En dat proberen we in NmdM te organiseren”.

Johan is te spreken over de aanpak in NmdM waarin nu met pilots wordt gewerkt. “Soms blijven we te lang hangen in overleggen, afstemmen en plannen maken. NmdM is gewoon begonnen, ook al is nog niet alle doordacht. We leren dus al doende.”

Johan ziet NmdM ook als een grote uitdaging. “Een nieuwe samenwerking met 11 organisaties organiseren. Elk met verschillende achtergrond, taal en werkwijze. En dan ook nog een nieuwe aanpak uitproberen is niet eenvoudig. Gelukkig is er veel energie en de  wil om er een succes van de maken bij alle organisaties. Daar werk ik graag aan mee.”