Maak kennis met het team: Chris Bakker

 

13-9-2021

Binnen Natuer mei de Mienksip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor.

Chris Bakker is één van de bedenkers van Natuer mei de Mienskip. Zijn motivatie daarvoor is om zoveel mogelijk natuur in Fryslân te krijgen èn om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen daar aan mee te doen. Chris is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling natuurkwaliteit van It Fryske Gea. Hij levert kennis en ervaring vanuit de natuurbescherming in bijna alle werkgroepen van Natuer mei de Mienskip.

De aanleiding voor Natuer mei de Mienskip was in eerste instantie negatief. Er dreigde een rigoureuze bezuiniging op natuur te komen. De provincie had namelijk de verantwoordelijkheid voor natuur van het Rijk overgekregen, maar met te weinig geld. Het werk van de gebiedscommissie werd stilgelegd, en meer ingrepen dreigden. De oplossing vanuit Natuer mei de Mienskip was simpel:

  • Bij het realiseren van natuur bedien je vaak ook andere maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld in het waterbeheer. Benut het budget dat daarbij hoort.
  • De overheid en maatschappelijke partners konden beter samenwerken bij het realiseren van natuur.
  • Bied flexibiliteit om te kunnen inspelen op de energie en kunde van mensen die zelf natuur willen beheren.

Bouwen aan vertrouwen
Een mooi aspect van deze aanpak is dat natuurorganisaties en landbouworganisaties vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken. Chris: ‘Er moet volgens het beleid (om het NatuurNetwerk Nederland te behalen) bijvoorbeeld nog heel wat kruidenrijk grasland ontwikkeld worden in Fryslân. Wij weten dat een aantal vooruitstrevende boeren in Fryslân zulk natuurgrasland een plek kan en wil geven in hun bedrijf. Als dat slaagt heb je straks goede voorbeelden van natuurinclusieve boerenbedrijven. Dat vertrouwen in elkaars capaciteiten is prachtig in een tijd waarin natuur en landbouw ook wel eens tegenover elkaar staan.’

De balans opmaken
Twee jaar na de start kan voorlopig de balans worden opgemaakt. Chris: ‘We hebben twee jaar mogen proefdraaien met Natuer mei de Mienskip. Daarin zijn twee pilots opgestart, is een voorstel ontwikkeld hoe de flexibiliteit in uitvoering kan toenemen, zijn lessen opgehaald bij de bestaande gebiedscommissies en er zijn vele kansen ontdekt om natuurontwikkeling te combineren met andere belangen. Met als resultaat dat er meer geld voor de uitvoering van deze projecten beschikbaar is. Daarom vind ik dat we een goede stap vooruit hebben gezet. Belangrijk voor het succes is wat mij betreft ook dat we als maatschappelijke partijen van een uitdaging aan de provincie (Right to Challenge) zijn doorgegroeid naar een verbeterde samenwerking tussen mienskip en provincie.’