Maak kennis met het team: Jeroen Visser

 

29 maart 2023

Binnen Natuer mei de Mienskip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor. Jeroen Visser werkt sinds eind februari 2023 als adviseur gebiedsprocessen en verkenner voor Natuer mei de Mienskip.

Jeroen werkte van 2008 tot eind 2022 voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat waterschap ligt aan de zuidoostkant van Fryslân in Drenthe en Overijssel. Daar deed hij o.a. als projectleider en gebiedscoördinator ervaring op met gebiedsprocessen in het landelijk gebied. ‘Ervaring die ik graag inbreng binnen Natuer Mei de Mienskip’, vertelt Jeroen. Zijn wortels liggen in Fryslân. Hij groeide op in de Friese Wouden en heeft jaren in Heerenveen gewoond. Sinds een jaar of zeven woont hij in Drenthe.

‘Bij Natuer mei de Mienskip spreekt mij erg aan dat de insteek is om van onderop, landbouw en natuur samen, te werken aan het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland en daarbij mee te denken en mee te werken in plaats van te beoordelen en te toetsen. Als verkenners zijn we nu bezig om per deelgebied voorverkenningen uit te voeren om in beeld te krijgen wat de opgave in een gebied is en op welke manier we die het beste kunnen aanpakken.’