Communicatieadviseur Kristel van Veen: “Een feestje om te mogen werken in dit thema en in deze unieke samenwerking”

Binnen Natuer mei de Mienksip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor.

Kristel van Veen is communicatieadviseur en vanuit LTO Noord gedetacheerd aan Natuer mei de Mienskip. Ze is verantwoordelijk voor de website, de emailnieuwsbrief en andere uitingen vanuit het project. En ze is trekker van de communicatiewerkgroep met daarin professionals vanuit bijna alle partnerorganisaties. “Heel mooi om te zien hoe al deze verschillende organisaties samenwerken in dit project. Zo stelden we samen het communicatieplan op, hielp de FMF mee aan de site, mogen we foto’s gebruiken van Staatsbosbeheer, leveren meerdere organisaties boeren aan die ik mag benaderen en denkt iedereen volop mee over hoe het elke dag beter kan. Bovendien vind ik het een heel mooi thema om mee bezig te zijn. Ik heb jaren in de agrarische sector gewerkt als communicatieadviseur en natuurinclusieve landbouw of landbouwinclusieve natuur trekt me wel. Het enthousiasme van de mensen die in het project werken en de grondeigenaren die ik interview werkt aanstekelijk. “