Maak kennis met het team: Nicky Bouma

 

2 maart 2023

Binnen Natuer mei de Mienskip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor. Nicky Bouma werkt sinds maart 2023 voor Natuer mei de Mienskip.

Nicky heeft een achtergrond in de architectuur- stedenbouw en landschapshistorie. Voordat ze bij de provincie ging werken, werkte ze bij een architectenbureau. ‘Ondanks dat ik daar veel heb opgestoken, merkte ik ook dat ik iets wilde doen voor de maatschappij. Daarom ben ik sinds april 2022 als trainee projectleider werkzaam bij de provincie Fryslân. Als Friese boerendochter had ik sterk de behoefte met de voeten in de klei te gaan staan, dichtbij de ‘mienskip’. Zodoende ben ik de kant van de landbouw en gebiedsprocessen ingerold’, vertelt ze.

Ze werkte een jaar binnen het gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen. Ze zag daar hoe een (relatief) klein initiatief van onderop uit kan groeien tot een vooruitstrevend en omvangrijk proces waarin sámen met het gebied de veenweide-doelen behaald kunnen worden en waar de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland centraal staat. ‘Uitgaan van een win-win voor zowel boer als de natuur(doelstellingen) is iets waar ik me bij thuis voel, zeker in een tijd waarin polarisatie tussen de overheidsinstellingen en het platteland zo een bepalende rol spelen in het landelijk gebied’.

Binnen Natuer mei de Mienskip gaat Nicky bezig met Tsjoch op 2.0. ‘Een loket binnen NmdM waar initiatieven van onderop landen en van waaruit we hopen snippers NNN te realiseren. Ik zou het mooi vinden als ik mijn steentje kan bijdragen aan de opgaven die wie binnen onze provincie te realiseren hebben, en tegelijkertijd kan helpen het gat tussen overheid en boer/burger te dichten!’