Maak kennis met het team: Timo ter Voort

 

1 mei 2022

Binnen Natuer mei de Mienksip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor. Timo ter Voort heeft sinds februari dit jaar de taken van Froukje Hernamdt overgenomen als projectleider van Tjsoch op!. Froukje heeft een andere functie gekregen als directeur van het Fries Natuurmuseum.

Timo is als ondernemer al 20 jaar actief in de thema’s duurzaamheid, landbouw, visserij en voedsel. Zo was hij projectmatig onder andere bezig met de verduurzaming van de pootaardappelsector.

‘Voordat ik begon aan Natuer mei de Mienskip had ik nog nooit van het NNN gehoord. Maar ik vind het een mooi, actueel thema en Natuer mei de Mienskip staat voor een intelligente transitie. Ik zie bijdragen aan natuur als een soort persoonlijke legacy, fijn dat ik hier een bijdrage aan mag leveren. Ik ben zelf veel in de Friese natuur te vinden. Ik ben opgegroeid met eieren zoeken en fierljeppen en nu houd ik ook erg van het buitenleven met hobby’s als wandelen, golfen en vissen.’

Timo’s taken bestonden de afgelopen maanden uit het opvolgen van Froukjes taken in de initiatieven. Hij heeft al een aantal keukentafelgesprekken gevoerd met grondeigenaren. ‘Ik merk dat er veel welwillende mensen zijn. Er wordt binnen Tjsoch op! heel praktisch gewerkt. Natuer mei de Mienskip is een ambitieus project en nog niet alles is in kannen en kruiken, maar ik ben superblij met de middelen en de langetermijnvisie die er nu ligt.’