Maatwerk, samenwerking en versnelling van belang in natuurontwikkeling

 

16-3-2022

Maatwerk, samenwerking en versnelling, dat vinden de deelnemers aan de enquête van Natuer mei de Mienskip van belang als het gaat om natuurontwikkeling. En dat past heel mooi bij de aanpak van Natuer mei de Mienskip. 

Vanuit NmdM is een enquête opgesteld en uitgezet onder mensen die in Fryslan betrokken zijn bij de ontwikkeling van natuur. Het doel was om te weten te komen welke elementen uit de NmdM-aanpak belangrijk gevonden worden en welke aanbevelingen deze doelgroep heeft voor de verdere uitvoering van NmdM. Ben je benieuwd naar alle resultaten? Kijk dan hier voor het hele rapport.
Aan de enquête namen 75 respondenten deel. De reacties sluiten goed aan bij de aanpak van Natuer mei de Mienkskip.

Maatwerk en versnelling van belang
Nagenoeg alle respondenten (80%) vinden maatwerk bij natuuraanleg belangrijk tot zeer belangrijk. En zo’n 84 procent van de 65 respondenten vindt versnelling in de aanleg van natuur belangrijk tot zeer belangrijk. Daarbij wordt bij de open vraag veelvuldig ingevuld om vaart te maken. Een aantal respondenten geeft aan dat versnelling niet perse goed is.

Samen met landbouw, natuur én burgers
Nagenoeg iedereen (88%) vindt samenwerking belangrijk. Toch zijn een aantal respondenten kritisch zoals blijkt uit de opmerking: ‘maar mag niet leiden naar nog meer vertraging’. Nagenoeg 90 procent van de 65 respondenten vindt het belangrijk om burgers en grondeigenaren te betrekken bij natuurrealisatie. De opmerkingen die gegeven werden op deze vraag bevestigen dit nogmaals.

Hoe nu verder?
Veel elementen uit de aanpak van NmdM krijgen brede steun van de respondenten. We voelen ons daardoor bevestigd in onze aanpak en zullen die dus zo goed mogelijk gaan uitvoeren. Wat gaan we doen met deze uitkomsten? Op 2 december presenteerden wij ons nieuwe aanbod aan gedeputeerde Douwe Hoogland. Wij willen namelijk graag door en hebben daar mooie plannen voor. Dit aanbod wordt in maart 2022 behandeld door provinciale staten. We nemen de uitkomsten van de enquête natuurlijk mee in het vervolg van Natuer mei de Mienskip.

Aan de slag!
Als we door mogen willen we ook echt aan de slag. We richten een organisatie in met zoveel mogelijk uitvoeringgerichte mensen. We willen ervoor zorgen dat we beter laten zien hoe het gaat met de realisatie van het NNN. Bijvoorbeeld door daar in onze nieuwsbrief op in de gaan, maar ook door de voortgang te laten zien op onze website. Daarnaast willen we meer mensen vanuit de landbouw, natuurorganisaties én burgers betrekken bij de uitvoering. En omdat we zo blij zijn met de respons willen we ook vaker een enquête doen over de aanpak van Natuer mei de Mienskip om te onderzoeken wat er, bijvoorbeeld vanuit de mienskip, gevonden wordt van de verdere uitwerking.