Nieuwe verkenner voor Burgumer Mar en De Leien

 

1 juni 2022

Momenteel is verkenner Johannes Veenstra zijn taken in het gebied Burgumer Mar en de Leien aan het overdragen aan Wybo Nijdam. Nu Natuer mei de Mienskip een nieuwe fase ingaat vraagt dit andere competenties van het team. Hieronder lees je meer over Wybo. 

Wybo Nijdam startte bij de provincie Fryslân op 1 mei 2022 als projectleider gebiedsontwikkeling. In deze rol gaat hij voor de gebiedscommissies aan de slag met de gebiedsontwikkeling Achtkarspelen-Zuid en voor de Natuer mei de Mienskip trekt hij het gebiedsontwikkelingsproject Burgermer Mar en De Leien.

Na zijn studie Milieukunde in Groningen, werkte hij tussen 1995 en 1998 voor korte tijd bij Staatsbosbeheer Friesland-Noord op een tijdelijk contract. Toen hij in 1998 werd aangenomen bij het waterschap Het Lange Rond in Alkmaar verliet hij Friesland en werkte hij bij de rechtsopvolger Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als projectleider watersystemen. Dit deed hij tot aan zijn aanstelling bij de provincie Fryslân op 1 mei 2022.

In zijn periode bij Staatsbosbeheer Friesland Noord werd duidelijk dat zijn interesses, naast de inhoudelijke kant van het werk, ook uitgaan naar de organisatorische kant. Bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kristalliseerde zich dat verder uit door concentratie in de richting van beleid, strategie en projectleiding.

De kwaliteiten die hij daarin heeft ontwikkelt zullen hem van pas komen in het project Burgumer Mar en de Leien. ‘Tijdens de pilot die is uitgevoerd bleek inmiddels dat goede voornemens tussen partijen om goed samen te werken niet per definitie direct verzilverd kunnen worden. Binnen onze samenleving zijn onzekerheden en risico’s afgedekt door regelgeving en procedures waar soms moeilijk doorheen te komen is. Ik zal mij tot het uiterste inspannen om dat wat binnen mijn vermogen en bereik ligt tot een goed einde te brengen. Daarmee zal ik proberen een waardige opvolger van Johannes Veenstra te worden’, vertelt Wybo.