Provinciale Staten akkoord met aanbod NmdM

 

24-3-2022

Gisteren werd het aanbod van Natuer mei de Mienskip behandeld door de Provinciale Staten van Fryslan. Het aanbod werd met 32 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

In het aanbod gaf NmdM aan dat de ambitie is om het Friese deel van het NNN te realiseren in uiterlijk 2027. Omdat nog niet al het budget en benodigd instrumentarium daarvoor beschikbaar is richt het bod van NmdM zich op het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000 ha inrichting. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 36 miljoen. Om een organisatie op te zetten, die in staat is de taak uit te voeren, is er geld nodig voor de gebiedsteams en de programmaorganisatie. NmdM heeft hiervoor 13 fte berekend. Natuer mei de Mienskip gaat nu een nieuwe organisatie inrichten voor het vervolg. De behandeling van het aanbod in PS is terug te zien via de site van PS.