Op 30 augustus vond in de Kanselarij een themabijeenkomst plaats, georganiseerd door Natuer mei de Mienskip. Het thema van deze bijeenkomst was: ‘verdienmodellen van agrarisch ondernemers voor natuurbeheer’.

Themabijeenkomst 30 augustus ‘boeren binnen gezonde grenzen’

Het programma begon met een update van Natuer mei de Mienskip door programmamanager Jacob Heitman. Hij vertelde hoe Natuer mei de Mienskip nu de overstap maakt van pilotfase naar de uitvoeringsfase. De vijf verkenners zijn inmiddels gestart met het benaderen van de eerste grondeigenaren. In de pdf in de bijlage vind je de namen van de verkenners, hun gebieden en contactgegevens. Natuer mei de Mienskip werkt inmiddels samen met diverse partijen, waaronder Vastgoed en SKNL. Jacob: ‘Ik realiseer me dat dit altijd beter kan, zo ook bijvoorbeeld de samenwerking met andere programma’s als biodiversiteit, Grutto Aanvalsplan. Bossenstrategie, Fryske Grûnbank en Lab Fryslân. We zouden graag elkaar meer opzoeken om integrale kansen en samenwerkingen uit te wisselen.’

Daarna vertelde Tineke de Vries, directeur Part-Ner Certificering Natuurbeheer en lid van de stuurgroep Natuer mei de Mienskip, over het belang van het bieden van een haalbaar perspectief voor boeren.

Hoofdspreker Wim Schippers nam ons vervolgens mee in een boeiend verhaal over het succes van ‘boeren binnen gezonde grenzen’. Door anders te boeren is de bruto omzet lager, maar netto komt de boer op een vergelijkbaar bedrag uit als bij een extensieve manier van boeren. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de ondernemer minder hoeft te lenen, er meerdere inkomstenbronnen zijn en de lagere kosten. Deze manier van boeren zorgt voor meer biodiversiteit, voedselproductie met minder risico’s en meer sociale cohesie op het platteland. Bijkomend voordeel is dat de ondernemer een bedrijf heeft dat volhoudbaar is en kan worden doorgegeven aan de volgende generatie.

Na zijn presentatie was er volop gelegenheid voor vragen en om te discussiëren – en daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Iedereen die zich heeft aangemeld via e-mail krijgt de presentatie per e-mail toegestuurd. Mocht je ‘m nog niet hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar Zoë Hoogstra via z.hoogstra@fryslan.frl.