Tsjoch Op! bezoekt initiatief in Kootstertille

 

01-06-2021

Bij de pilot Tsjoch Op! zijn zo’n 25 initiatieven aangemeld. Begin juni bezocht het team een initiatief bij Kootstertille.

Bij Kootstertille ligt een voormalige zandwinningsplas van zo’n 45 hectare. Met daaromheen 20 hectare grond. Een aantal particulieren heeft de plas en de omliggende grond gekocht. Ze willen hier de bestemming recreatie en vooral natuur aan geven.
De helft van de plas wordt belegd met zonnepanelen. Vanuit de opbrengst van de zonnepanelen kan de natuur worden beheerd. Er zou een zwaluwwand kunnen worden gemaakt, nieuwe beplanting voor meer biodiversiteit en er leven nog veel meer ideeën. De initiatiefnemers vroegen aan het team van Tsjoch op! advies over de ecologische inhoud. Het team van Tsjoch op! zag dat de natuur al prachtig haar eigen gang gaat. Ze adviseert om niet teveel in te grijpen, het is een prachtige broedplaats voor vogels.
De initiatiefnemers willen de omwonenden actief betrekken. Ze vroegen advies over het creëren van draagvlak en of het team daarin ook een actieve rol wil vervullen. In september wordt een avond met de omgeving georganiseerd.

Op de foto, vlnr: Wiebe Bouma (kwartiermaker Landschapsbeheer Friesland), Johan ten Brinke (initiatiefnemer) en Marieke Kroese (Tsjoch Op!)