Team Tsjoch Op! bezoekt kansrijk initiatief

 

19-04-2021

Bij de pilot Tsjoch Op! Zijn zo’n 25 initiatieven aangemeld. Afgelopen week bezochten Marieke Kroese en Froukje Hernamdt van de pilot Tsjoch Op! één van onze initiatieven.

Vlakbij Warten ligt 17 hectare land waar de biodiversiteit en weidevogelstand snel achteruit gaan. Grondeigenaar Hylcke Okkinga heeft hier zorgen over en wil het tij keren. Hij komt al vanaf zijn jeugd in het gebied en ziet het landschap, met name in de laatste jaren, snel veranderen. Hij wil hier graag iets aan doen. Bij het bezoek waren ook schapenhouder en pachter Jan Flapper en vanuit het Wetterskip Fryslân Johan Zijlstra aanwezig.

Verdroging tegengaan
De vraag van de grondeigenaar, Hylcke Okkinga, ging over het tegengaan van de verdroging, waar volgens hem sprake van is. Kijkend in het gebied zie je dat de waterstanden zelfs aan de hoge kant zijn, maar liggend in het veenweidegebied is het niet onrealistisch om opnieuw te kijken naar waterpeilen. De grond ligt in het veenweidegebied, aan het Prinses Margriet kanaal met aan de andere kant Nationaal Park de Alde Feanen. Froukje: “We hebben de situatie ter plaatse bekeken en vragen gesteld. Waar zat vroeger een inlaat of een gemaal? En waarom is dat verdwenen?”

Kansrijk
Er blijkt nog een grondeigenaar in het gebied. “Als die mee wil doen om de veenoxidatie te keren en de biodiversiteit weer terug te laten keren, gaat het in totaal om een gebied van zo’n 35 hectare. Dat zou prachtig zijn!” De aanwezigen hebben afspraken gemaakt voor een vervolgoverleg en hebben over twee weken weer contact. Ieder met zijn of haar eigen huiswerk. “Dit belooft een kansrijk initiatief van Tsjoch op ! te worden”, besluit Froukje.