Tsjoch Op! met PS op bezoek bij initiatief

 

28-05-2021

Bij de pilot Tsjoch Op! zijn zo’n 25 initiatieven aangemeld. Eind mei bezocht het team samen met enkele Statenleden een project bij Akkrum.

Deze week gingen twee leden van de Provinciale Staten mee op werkbezoek met het team van Tsjoch op!. Ze brachten een bezoek aan melkveehouder Aen Age Jongbloed uit Akkrum. Links op de foto staat Maaike Prins en rechts Attje Meekma. Beide zijn statenlid voor het CDA. In het midden melkveehouder Aen Age Jongbloed. Ook aanwezig waren Arjen Brouwer van de Provincie en agrariër Sjoerd Miedema.
De PS-leden kwamen op bezoek om zich te laten inspireren voor de discussie de komende tijd over de Veenweidevisie. De aanwezigen hadden een goed gesprek en hebben veel kunnen delen over kansen, motivatie en de samenwerking van NmdM /Tsjoch Op! en het ITV (inspiratie team toekomst veenweide). Als voorbereiding op de nieuwe GLB-periode is een pilot Veenweidelandgoed it Akkrumer Deel ingediend.