Tsjoch op! in Wijnjewoude

 

30-03-2021

De pilot voor nieuwe initiatieven met de naam Tsjoch op! geeft directe resultaten in Fryslân. Meerdere en heel verschillende initiatieven dienen zich aan bij Marieke Kroese en Froukje Hernamdt.

Froukje Hernamdt vertelt: “Al even geleden kregen wij van een bezorgde bewoner van Wijnjewoude, lid van de Natuerferiening Bakkefean, een vraag om hulp. Voor het oude tracé van de N381 (Drachten-Emmen)  was een herinrichtingsplan gemaakt met veel natuurcompensatie. Samen met plaatselijk belang Wijnjewoude zijn daar plannen gemaakt voor aanplant van een wandellaan, aanplant van een strook langs een gebiedje van Staatsbosbeheer en het inzaaien van wildmengsels. De eerste start daarmee is al gemaakt in 2016. Maar, waarschijnlijk door twee uitzonderlijk droge zomers, ging de jonge aanplant van de bomen allemaal dood. Op geen uitzondering na. Toen was er de vraag aan Natuer mei de Mienskip of we konden helpen. Wij hebben deze vraag opgepakt en gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer en plaatselijk belang om eens te horen wat er speelt.”

Bijeenkomst met partners
Marieke en Froukje organiseerden een bijeenkomst met alle partners uit het veld. Dit zijn in dat gebied Staatsbosbeheer, de provincie Fryslân, de gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang Wijnjewoude, de Natuerferiening Bakkefean en Natuer mei de Mienskip. Kennismaken, inventariseren, probleem schetsen en dan oplossen. Er  volgden nog een paar gesprekken en locatiebezoek met grondboringen. En vervolgens werden afspraken gemaakt over de financiering.

Extra grond en nieuwe aanplant
De provincie draagt nog een stuk grond over aan Staatsbosbeheer, dat grenst aan een NNN-gebied van Staatsbosbeheer, waardoor dit natuurgebied wordt uitgebreid. “In de herfst wordt alles opnieuw aangeplant, wat zal het dan weer een prachtig gebied worden voor Wijnjewoude en omstreken en een bijdrage aan de natuur. Een vlot resultaat van Natuer mei de Mienskip. Prachtig werk!”, besluit Froukje enthousiast.