Verkenner in Burgumer Mar en De Leien gestart met gesprekken met grondeigenaren

Binnen het programma Natuer mei de Mienskip wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Friesland af te maken. Hierin staat de eindbeheerder centraal.

Maar kan dat wel, de manier van natuurontwikkeling aanpassen aan de wensen en mogelijkheden die leven in een gebied? En wat is nodig om grondeigenaren tot actie over te laten gaan? Om dat uit te vinden is in het gebied rond de Burgumer Mar en De Leien een eerste verkenning uitgevoerd. Hiervoor ging Johannes Veenstra van het programmateam met grondeigenaren in dit gebied in gesprek .

Maar in gesprek gaan was nog nooit zo moeilijk als in coronatijd. De aanpak moest daarom worden aangepast en begon in het Swartfean bij De Leijen. Johannes Veenstra: “Waar het eerst een teleurstelling was dat we niet met meerdere grondeigenaren tegelijk bij elkaar konden komen, blijkt nu dat de 1 op 1 gesprekken ook veel informatie opleveren. Een aantal boeren kent de mogelijkheden voor natuur in het bedrijf nog helemaal niet. In deze gesprekken kunnen we beter op hun persoonlijke situatie inspelen en aangeven wat het hun persoonlijk kan opleveren. Bovendien horen we veel over de achtergrond en geschiedenis van de streek. Deze kennis komt goed van pas als we naar oplossingen zoeken”.

Bezoeken afgerond
Johannes Veenstra en Albert van Burgsteden hebben inmiddels alle grondeigenaren van het Swartfean bezocht. Uit de gesprekken komt naar voren dat het grondbezit versnipperd is en dat de meeste eigenaren wel voordelen zien als er een herverkaveling tot stand komt. Dit kan een positief effect hebben op de landbouwkundige situatie, waardoor ook ruimte vrij komt om de natuur te realiseren. Bijkomend voordeel is dat het landbouwverkeer in zowel Rottevalle als Opeinde sterk zal afnemen

Scenario’s uitwerken
Om letterlijk goed in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn, laat het projectteam wat scenario’s bij het Kadaster uitwerken. Deze scenario’s worden met de grondeigenaren besproken in een bijeenkomst die begin volgend jaar hopelijk wél kan worden georganiseerd. Alle betrokkenen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
In 2021 gaan Johannes en Albert op pad in het gebied Sudermar in Sumar ten zuidwesten van de Burgumer Mar om ook daar de wensen en ervaringen van de grondeigenaren op te halen en mogelijkheden te bespreken. Grondeigenaren worden hier van tevoren over geïnformeerd. Met deze informatie stellen zij voor de zomer een advies over het vervolgtraject op. Gedeputeerde Staten moet het plan uiteindelijk goedkeuren om mee verder te gaan. Provinciale Staten beslist of ze de aanpak ook willen toepassen op de rest van het NNN.