In het pilot gebied Burgumer Mar / De Leien heeft verkenner Johannes Veenstra gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in It Swartfean om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer natuur in het gebied te creëren. Uit de gesprekken komt naar voren dat het grondbezit versnipperd is en dat er vooral veel vraag naar grond is en weinig aanbod. De meeste eigenaren zijn van harte bereid om hierover samen in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Het projectteam heeft de mogelijkheden in kaart gebracht en wil dit graag met alle eigenaren tegelijk bespreken. Het wachten is tot dit weer mogelijk is. Zodra de coronamaatregelen het toelaten om met meer mensen fysiek bijeen te komen, zal een bijeenkomst worden georganiseerd.

Tegelijkertijd vinden er gesprekken in andere gebieden plaats zoals rond de Súdermar en Eastermar. Dat deze manier van een-op-een gesprekken voeren, voordelen heeft, is duidelijk: “Mensen waarderen de persoonlijke benadering en dat er wordt meegedacht vanuit hun situatie. Opvallend is dat grondeigenaren bestaande regelingen lang niet altijd kennen. Binnen Natuer mei Mienskip wordt ook aan nieuwe regelingen gewerkt. Gekeken wordt hoe een overzicht van deze mogelijkheden, ark genoemd, meer bekend kan worden gemaakt”, aldus Johannes Veenstra.

De opgehaalde informatie en een beschrijving van de voordelen van deze manier van werken, worden deze zomer in een advies voor de volgende fase opgenomen. Onderdeel daarvan is ook een schets van de mogelijkheden en een doorberekening daarvan. Op basis daarvan worden de vervolgstappen bepaald.