Natuer mei de Mienskip

Een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Dat is waar Natuer mei de Mienskip voor staat. 

 
 
 
Heb je zelf een idee voor een initiatief om het Natuurnetwerk Nederland in Fryslân af te maken? Loop je vast in regelgeving, omdat je de financiering niet rond krijgt of kunnen wij je in contact brengen met de juiste mensen? Neem dan contact op met het loket Tsjoch Op!

Loket Tsjoch Op!

 

Friese boeren en andere grondeigenaren hebben vaak goede ideeën om natuur te ontwikkelen of natuurinclusief te boeren.

Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties, zoekt met de grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland af te maken. Doel is natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied te verbinden. Natuer mei de Mienskip biedt daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân, waar het goed boeren is.

We doen het samen: Natuer mei de Mienskip.

Natuer mei de Mienskip doet serieus aanbod aan provincie

Lees meer

“Mooi om te zien dat we samen doelen kunnen behalen”

Boswachter Arno Paulus en melkveehouder Harmen Hietkamp vertellen samen over de natuurontwikkeling in de Zwager Mieden een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. “Wij kunnen niet zonder onze pachters”, vertelt Paulus. “Zij betalen pacht en ze nemen ons veel werk uit handen. Het is mooi om te zien dat we samen doelen kunnen halen.”

Projectpartners

Natuer mei de Mienskip bestaat uit de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, de Provincie Fryslân, het Collectief Particuliere Natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân. 

Right to Challenge

De samenwerkende partners maken gebruik van hun Right to Challenge, oftewel het recht om taken van de overheid over te nemen, als je zelf denkt het slimmer, beter, goedkoper of met meer maatschappelijk draagvlak te kunnen doen.

Maak kennis met Natuer mei de Mienskip:

Nieuws

Contact

Ons mailadres: info@natuermeidemienskip.nl 

Onze projectsecretaris Gonda Wobbes is bereikbaar via g.wobbes-dijkman@fryslan.frl en 06 46745664. Projectondersteuner Zoë Hoogstra is bereikbaar via z.hoogstra@fryslan.frl en 06 29661671.

 

Abonneer je op de nieuwsbrief en mis niets!

 

 

 

 

 

Natuer mei de Mienskip wordt mogelijk gemaakt door:

Privacy
U bezoekt deze website zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een bestandje met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. Dit wordt ook wel een ‘cookie’ genoemd. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Door de cookies zorgen wij ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt de website bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt onze website anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult in bijvoorbeeld een digitaal formulier. Deze informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw vraag te kunnen geven.

Privacyverklaring
Bekijk de algemene privacyverklaring van provincie Fryslân.