Maak kennis met het team: Siebe Bruinsma

 

28 maart 2023

Binnen Natuer mei de Mienskip werken een aantal mensen ‘achter de schermen’. Via de nieuwsbrief en website stellen wij ze graag aan je voor. Siebe Bruinsma werkt sinds begin maart 2023 als verkenner voor Natuer mei de Mienskip.

Voordat Siebe bij Natuer mei de Mienskip kwam werkte hij in het milieutoezicht en deed de opleiding bos en natuur bij Staatsbosbeheer. ‘Zelf houd ik mij al 15 jaar bezig met agrarisch natuurbeheer. Ik beheer en onderhoud een klein gebied. Hierin hebben wij de waterpeilen verhoogd, wordt er laat gemaaid en wordt er veel rekening gehouden met de weidevogels. In de afgelopen jaren heb ik hierin ook kleine projecten gedraaid met betrekking tot de inrichting van het gebied’, vertelt Siebe.

Sinds kort is Siebe werkzaam voor de Provincie Fryslân als adviseur gebiedsontwikkeling. Hierin houdt hij zich bezig met het inrichten van gebieden ten behoeve van de natuur. Binnen Natuer mei de MIenskip gaat hij aan de slag als deelprojectleider voor het Swartfean. ‘Omdat ik de natuur belangrijk vind, maar ook de inpasbaarheid hiervan binnen gebied, is het mooi om voor Natuer mei de Mienskip te mogen werken. Samen mei de mienskip werken aan de natuur en het behoud hiervan!’.