Trots op onze resultaten

 

2-12-2021

De pilotfase van Natuer mei de Mienskip zit erop. Vandaag presenteerde de stuurgroep de resultaten én ons nieuwe aanbod aan gedeputeerde Douwe Hoogland. 

Ben jij ook benieuwd naar onze resultaten? Je vindt een uitgebreid overzicht, met link naar het evaluatierapport, resultaten per pilots en een handige infographic op www.natuermeidemienskip.nl/resultaten