Team Tsjoch Op! bezoekt kansrijk initiatief

Team Tsjoch Op! bezoekt kansrijk initiatief

Team Tsjoch Op! bezoekt kansrijk initiatief   19-04-2021 Bij de pilot Tsjoch Op! Zijn zo’n 25 initiatieven aangemeld. Afgelopen week bezochten Marieke Kroese en Froukje Hernamdt van de pilot Tsjoch Op! één van onze initiatieven. Vlakbij Warten ligt 17 hectare...
Tsjoch op! in Wijnjewoude

Tsjoch op! in Wijnjewoude

Tsjoch op! in Wijnjewoude   30-03-2021 De pilot voor nieuwe initiatieven met de naam Tsjoch op! geeft directe resultaten in Fryslân. Meerdere en heel verschillende initiatieven dienen zich aan bij Marieke Kroese en Froukje Hernamdt. Froukje Hernamdt vertelt:...
“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”

“Natuurvriendelijk beheer eigenlijk heel makkelijk”

“Mooi om te zien dat we samen doelen kunnen behalen”   Boswachter Arno Paulus en melkveehouder Harmen Hietkamp vertellen samen over de natuurontwikkeling in de Zwager Mieden een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De...
Tsjoch op! richt zich op initiatieven voor invulling NNN

Tsjoch op! richt zich op initiatieven voor invulling NNN

Tsjoch op! richt zich op initiatieven voor invulling NNN   De pilot Tsjoch op! van Natuer mei de Mienskip is één van de  pilots in het totale proces. Tsjoch op! gaat over nieuwe initiatieven. Nieuwe initiatieven om te komen tot de aankoop of invulling van het...
Klaas Oevering: Natuurgrond mooi inpasbaar in bedrijf

Klaas Oevering: Natuurgrond mooi inpasbaar in bedrijf

Klaas Oevering: Natuurgrond mooi inpasbaar in bedrijf   Klaas Oevering pacht kruidenrijk grasland van It Fryske Gea. Hij melkt 92 melkkoeien en heeft 45 stuks jongvee in Idzega. Klaas heeft 64 hectare grond in eigendom en pacht 11 hectare natuurgrond. In 2016...